Công ty TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ INMED
Trụ sở: Tầng 2, Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 02422394555 – 02432004168
Fax: 02432004168
Email: info@inmed.com.vn
Website: inmed.com.vn

Liên hệ :

Bản đồ đường đi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ INMED
Địa chỉ: Tầng 2, Nhà 34T, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội