024.22394555

Aquadia – Điều trị bệnh tiểu đường thuộc thể khí âm hư

96,000

Điều trị bệnh tiểu đường thuộc thể khí âm hư với các biểu hiện: Ăn nhiều, uống nhiều, đái nhiều, sút cân, mệt mỏi.