024.22394555

Bravine INMED – Kháng sinh điều trị nhiễm trùng đường do vi khuẩn

Điều trị các bệnh nhiễm trùng do các vi khuẩn nhạy cảm gây ra.