024.22394555

Bravine INMED – Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp

90,000

Điều trị các bệnh nhiễm trùng do các vi khuẩn nhạy cảm gây ra.