024.22394555

Frencerol – Trị ho hen suyễn, phòng chống cơn hen tái phát

Siro thuốc ho:

-Giải cảm hàn, thông khí phế, bình suyễn.

-Dùng cho người ho lâu ngày,

-Phòng chống cơn hen tái phát